Ekonomi

TÜİK: Sosyal Koruma Harcamalarının GSYİH İçindeki Payı 2021’de Yüzde 10,8’e Düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) içindeki payı 2021 yılında yüzde 13’ten yüzde 10,8’e geriledi.

TÜİK ‘Sosyal Koruma İstatistikleri’ yayınladı. TÜİK, 2021 yılında yapılan sosyal koruma harcamalarının bir önceki yıla göre yüzde 19,9 artarak 785 milyar 662 milyon TL olduğunu açıkladı. Ancak 2020 yılında yüzde 13,0 olan sosyal koruma harcamalarının GSYİH’ya oranı, 2021 yılında yüzde 10,8’e geriledi.

TÜİK tarafından açıklanan veriler şöyle:

“GİDERLERİN YÜZDE 98,7’Sİ SOSYAL SAVUNMA YARDIMI DEĞERLENDİRİLMİŞTİR: 2021 yılında sosyal korumaya 785 milyar 662 milyon TL harcandı. Bunun sadece yüzde 0,1’i idari giderler ve diğer giderler için yapılırken, yüzde 98,7’si 775 milyar 401 milyon TL ile sosyal koruma yardımları oldu. Sosyal koruma yardımlarında en büyük harcama 353 milyar 592 milyon TL ile emekli/yaşlılar için yapılan harcama oldu. Bunu 242 milyar 136 milyon TL ile hastalık/sağlık harcamaları izledi.

GSYİH’NİN YÜZDE 10,8’İNİ SOSYAL KORUMA HARCAMALARINDAN OLUŞTURDU: 2020’de GSYİH’nın yüzde 13’ü olan sosyal koruma harcamaları, 2021’de yüzde 10,8 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYİH içindeki payı 2020’de yüzde 12,8 iken, 2021’de bu oran yüzde 10,7’ye geriledi. Risk/ihtiyaç kümelerine bakıldığında emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 4,9 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu yüzde 3,3 ile hastalık/sağlık harcamaları ve yüzde 1,2 ile dul/yetim harcamaları izledi.

ŞARTLI YAPILAN YARDIMLARIN YÜZDE 8,9’U: Sosyal koruma yardımlarının yüzde 8,9’u kural olarak verildi. Koşullu yardımlar içinde en büyük payı yüzde 43,3 ile aile/çocuk yardımları aldı. Bunu yüzde 26,6 ile maluliyet/özürlü yardımları ve %12,2 ile hastalık/sağlık yardımları izledi.

YARDIMIN YÜZDE 64,8’İ NAKDİ YAPILDI: Sosyal koruma yardımlarının yüzde 64,8’i nakdi olarak verildi. Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 70,1 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar aldı. Bunu yüzde 17,6 ile dul ve yetim yardımları ve yüzde 5,7 ile işsizlik yardımları izledi.

DEVLET KATKILARI SOSYAL SAVUNMA GELİRLERİNİN YÜZDE 38,0’İNİ SAĞLAR:Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 38,0’ini devlet katkı payları, yüzde 30,6’sını işveren sosyal katkı payları ve yüzde 25,9’unu ise bireylerin savunma kapsamındaki sosyal katkı payları oluşturdu.

SOSYAL SAVUNMA KAPSAMINDA 14 MİLYON 624 BİN KİŞİ MAAŞ ALDI:Ülkemizde sosyal koruma kapsamında aylık/yaşlı, dul/yetim ve engelli/özürlü olanların sayısı 2020 yılında 14 milyon 288 bin iken, 2021 yılında yüzde 2,4 artarak 14 milyon 624 bin kişi oldu. 2020 yılında 14 milyon 979 bin olan sosyal koruma kapsamındaki aylık yardım sayısı, 2021 yılında 15 milyon 362 bine yükseldi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu