Haber

Kayyımın projesine mahkemeden ret

Kayyum idaresindeki Sur Belediyesi, belediye meclis üyeleriyle birlikte 5 Mayıs 2022 tarihinde “Silvan Yolu Planlama Alanı” adı altında yeni revizyon nazım planını hazırladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kayyum idaresinde , jeolojik olarak yasak alanların yerleşim ve ticaret alanı olarak belirlenmesini öngören planı 17 Mayıs’ta onayladı.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Diyarbakır Şubesi, planın geleneksel olmadığı gerekçesiyle Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Diyarbakır Büyükşehir ve Sur belediyeleri aleyhine açılan davada, “Nüfus hesabının yanlış yapıldığı, teknik altyapı eksikliği olduğu, jeolojik olarak yasak olduğu halde alanların konut ve ticaret alanı olarak belirlendiği ve yerleşime açıldığı” belirtildi. İmar Yönetmeliği Ek-2’de belirtilen standartların karşılandığı, proje kapsamında kullanım kararlarının bulunduğu, planların şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmadığı belirtildi. projenin iptali istendi.

Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere göre kayyum yönetimindeki belediyeler savunmalarında imar planını savundu. Savunmalarda, jeolojik verilerin esas alındığı, nazım imar planının “kamu yararına, bilimsel ve jeolojik bilgilere dayalı ve objektif bir bakış açısıyla imar mevzuatına uygun olarak hazırlandığı, planlama ve evrensel şehircilik unsurlarına uyulduğu”.

RAPOR: PLAN ŞEHİRLENME İLKELERİNE UYGUN DEĞİL

Mahkeme, söz konusu yargılamanın iptaline karar verdi. Kararda, nazım plana ilişkin bilirkişi inceleme raporu da yer aldı. Raporda, “Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu’nun hazırlanmasının imar mevzuatına, planlama unsurlarının esaslarına ve şehircilik unsurlarına uygun yapılmadığı sonucuna varıldığı” belirtildi. İmar planındaki haritaların güncel olmadığına dikkat çekilen raporda, nüfus hesaplamalarının yoğunluk ve fonksiyonların (konut, sağlık, eğitim, park) bulunduğu alanlar üzerinden yapılması gerektiği vurgulandı. vb) yer almaktadır.

Raporda, raporda yer alan 450 ve 350 metrekarelik konut alanı büyüklüklerinin gerçeği yansıtmadığı ve nüfus hesaplama yönteminin yanlış olduğu belirtildi. Raporda, “(…) revizyon nazım imar planının yukarıda belirtilen ilişkiler nedeniyle imar mevzuatına, planlama ilke ve esaslarına, şehircilik unsurlarına, plan hiyerarşisine ve kamu yararına uygun olmadığı (. ..)”.

Kararda, bilirkişi raporuna dikkat çekildiği belirtilirken, nazım imar planının “imar mevzuatına, imar ilke ve esaslarına, şehircilik unsurlarına uygun olmadığı” sonucuna varıldı. Kararda, temyiz yolunun 30 gün içinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi’ne açık olduğu da kaydedildi. (HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu