Haber

Adalet Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, demokratik bir ortamda yeni anayasa yapmanın vazgeçilmez gaye olduğunu bildirdi.

Bozdağ, TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde, bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunu yaptı.

Hakim, savcı ve işçi sayıları ile birinci derece genel ve ihtisas mahkemelerinin sayılarının arttırıldığını anımsatan Bozdağ, istinaf kanun yolunun Türkiye’ye tekrar kazandırılarak yüksek mahkemelerin iş yükünün azaltıldığını lisana getirdi.

Bakan Bozdağ, bu süreçte teknolojinin, yargıda daha faal kullanımının sağlandığına da işaret ederek, “Yargı teşkilatının tüm işlemleri bilişim sistemi üzerinden yapılmakta ve birçok bilgi ve belge bilişim sistemlerindeki entegrasyon sayesinde kısa sürede temin edilmektedir.” dedi.

Adli süreçlerde de SEGBİS ve e-Duruşma uygulamalarının başlatıldığını hatırlatan Bozdağ, vatandaşlara internet üzerinden dava açabilme ve süreç yapabilme imkanı tanındığını, elektronik tebligat uygulamasına geçildiğini, alternatif uyuşmazlık tahlil teknikleri olan uzlaştırma ve arabuluculuk kurumlarını de hukuk sistemine kazandırdıklarını tabir etti.

Bozdağ, mirasçılık evraklarını noterlerden de alabilme imkanının getirildiğini, idari yargıda acele yargılama, ceza muhakemesinde ise kolay yargılama ve seri muhakeme adaplarının yürürlüğe konulduğunu, daha evvel cürüm olarak kabul edilen kimi ceza kararlarının de idari para cezasına tabi kılınarak hata olmaktan çıkarıldığını belirtti.

Bekir Bozdağ, birinci derece isimli ve idari yargı ile İsimli Tıp Kurumunda gaye mühlet uygulamasının hayata geçirildiğini, Yargıçlar ve Savcılar Şurası tarafından da gaye müddet kapsamında performans asıllı izleme ve kıymetlendirme sisteminin kurulduğunu, bütün bu değişikliklerin yargılamaların makul müddette sonuçlanmasına değerli katkılar sağladığını söyledi.

Yeni anayasa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuna açıkladığı Türkiye Yüzyılı Vizyonu’nun en değerli başlığının yeni bir anayasa olduğunu anımsatan Bozdağ, şöyle devam etti:

“Herkesin ve her bölümün kendini hür hissettiği ve katkı verdiği demokratik bir ortamda yeni anayasa yapmak, bizim değişmez ve değiştirilemez gündemimizdir. Vazgeçilmez gayemizdir. Türkiye’de yeni anayasayı parti programına ve seçim beyannamesine koymayan parti neredeyse yoktur. Bu gerçekliğe rağmen bugüne kadar Türkiye’de maalesef yeni anayasa yapılamamıştır. Türkiye’de herkesin ve her kesimin üzerinde müttefik olduğu halde yapamadığı tek şey yeni anayasadır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ve diğer bir anlatımla Türkiye Yüzyılı’na, yeni anayasa ile başlamak ülkemizi ve milletimizi daha da güçlendirecektir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını, Türkiye Yüzyılı olarak inşa edebilmemiz için, yeni ve sivil bir anayasaya olan gereksinimimiz tartışmasızdır. Hiç elbet ki yeni anayasayı hazırlamak ve yürürlüğe koymak Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerimizin yetkisindedir. Adalet Bakanlığı olarak yeni anayasa çalışmalarına azami katkı verme konusunda büyük bir çaba içerisinde olduğumuzu, Türkiye’nin bugüne kadarki müktesebatını inceleyip nasıl bir yeni anayasa oluşturulacağı konusunda çalışmalar yürüttüğümüzü ve bu konularda hem meclisimize hem de hazırlık çalışması yürüten komisyonlarımıza destek vereceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek isterim.”

“Adalet politikalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz”

Bakan Bozdağ, “Adalet ve erdem, Türkiye Yüzyılı Vizyonu’nun en değerli yapı taşlarından biridir” ifadelerini kullandığı konuşmasında, adaletin, devleti ve milleti ayakta tutan ve koruyan en büyük güç olduğunu kaydetti.

Bozdağ, geçmişten bugüne adalet hizmetleriyle ilgili politikayı “adalete inancı artırmak, yargı hizmetlerinden memnuniyeti yükseltmek, mülkün temeli olan adaleti ayakta tutmak, adaletin vaktinde tecellisini sağlamak, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını tahkim etmek ile Cumhuriyet’in hukuk devleti vasfını daha da güçlendirmek” esasları üzerine inşa ettiklerini vurguladı.

Bekir Bozdağ, “Bu amaçlara ulaşmak için pek çok hususta esaslı değişiklikler ve değerli ıslahatlar yaptık. Tıpkı anlayışla, yeni periyotta de çalışmalarımızı ve adalet politikalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

711 bin 732 dosyada “soruşturmaya yer yok” kararı

Bekir Bozdağ, masumiyet karinesini güçlendirmek adına atılan adımlar kapsamında da Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklik yapıldığını anımsattı.

Bu değişiklikten sonra kişilerin şüpheli sıfatı almadığını dile getiren Bozdağ, lekelenmeme hakkı ile hak arama hakkı ve hak arama hürriyeti arasında gerekli dengenin kurulduğunu belirtti. Bozdağ, “Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 2017 yılından bugüne kadar 1 milyon 900 bin ihbar evrakı ve bu ihbar evraklarından 711 bin 732’sinde soruşturmaya yer olmadığına dair kararlar verilmiştir.” bilgisini paylaştı.

Adalet Bakanı Bozdağ, mağdur odaklı adalet anlayışı kapsamında İsimli Takviye ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığının kurulduğunu ve 81 vilayet ve 161 adliyede isimli takviye ve mağdur hizmetleri müdürlüklerinin faaliyetlerine devam ettiğini aktardı. Bozdağ, isimli dayanak ve mağdur hizmetleri müdürlükleri tarafından da toplam 312 bin 197 bilgilendirme, toplumsal inceleme raporu ve uzman takviyesi sağlandığını bildirdi.

Bozdağ, son 20 yılda bayan haklarının faal korunması için esaslı mevzuat değişikliklerinin yapıldığını, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Bayana Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’unun kabul edilmesi ve bayana karşı işlenen hatalarda daha ağır ve caydırıcı cezalar getirilmesinin de bu değişikliklerden olduğunu lisana getirdi.

Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde, “Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Bürosu” kurulduğunu belirten Bozdağ, “Halihazırda 81 ilde ve 144 ilçe adliyesinde bu bürolar faaliyet göstermektedir.” dedi. Bozdağ, çocuk adaleti sisteminde de düzenlemeler yapıldığını, buradaki temel prensibin çocukların lekelenmeme hakkının korunması olduğunu tabir etti.

Bakan Bozdağ, geçtiğimiz 20 yılda ceza infaz sisteminin de milletlerarası standartlara ve insan hakları alanındaki gelişmelere uygun, toplumsal gereksinimlere karşılık verebilen bir yapıya kavuşturulduğunu anlattı. Bozdağ, “Ceza infaz sistemi dönüşümü ile infaz mevzuatı insani hükümlerle yenilenmiş, tutuklu ve hükümlü haklarına yönelik uygulamalar uluslararası standartlara da katkı sağlayacak şekilde genişletilmiştir. Hükümlü ve tutuklulara yönelik bireysel bazda ele alınan rehabilitasyon programları ve psiko-sosyal müdahale programları geliştirilmiştir.” açıklamasında bulundu.

İnfaz alanındaki memleketler arası gelişmelerin de yakından takip edildiğini bildiren Bozdağ, ceza infaz kurumlarının ilgili kurumlarca habersiz olarak denetlenebildiğini, ceza infaz kurumlarındaki tutuklu ve mahkumların eğitimleri ve rehabilitasyonlarına ait faaliyetlerin de devam ettiğini vurguladı.

Kadın hakim ve savcı sayısı yüzde 312 arttı

Bakan Bozdağ, sunumunda Adalet Bakanlığının teşkilat yapısı ve adalet hizmetleri konusunda da bilgi verdi.

Hakim sayısının 2002’de 9 bin 349 olduğunu 2022’de 22 bin 747’ye çıktığını aktaran Bozdağ, artış oranının yüzde 143 olduğunu bildirdi.

Bozdağ, 2002’de 1725 bayan hakim ve savcının vazife yaptığını, bugün ise 7 bin 106 olduğunu, artış oranının yüzde 312 olduğunu kaydetti.

Makul müddette yargılamayı sağlamak ve kararlardaki isabet oranını artırmak için yapılan işlerden birinin hakim savcı sayısının arttırılması olduğunu, bunun yanında mahkeme sayılarının da arttırıldığını belirten Bozdağ, “Adli yargı ilk derecede 2002 yılında adli yargıda 3 bin 581 mahkeme varken şu anda 6 bin 950 mahkememiz var, yüzde 94 artış sağlanmış. İlk derece idari yargıda 146 mahkememiz varken şu anda 214 var, yüzde 47 oranında bir artış sağladık.” diye konuştu.

Bekir Bozdağ, ihtisas mahkemeleri sayılarının da arttırıldığını vurgulayarak aile, iş, ticaret, tüketici, fikri ve sınai haklar, çocuk mahkemeleri sayılarının da arttırıldığını söyledi.

İstinaf mahkemelerinin yine hukuk sistemine kazandırılmasının da kıymetli olduğunu kaydeden Bozdağ, isimli yargıdaki istinaf sayısının 18’e, idari yargıdaki istinaf sayısının da 9’a çıkarıldığını belirtti.

Bölge adliye ve yönetim mahkemelerine gelen evrakların çoğunluğunun karara bağlandığını aktaran Bozdağ, bu durumun Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünü azalttığını dile getirdi. Bozdağ, Yargıtay ceza daireleri ve Danıştay’a gelen belge sayısının ise yüzde 60’tan fazla azaldığı bilgisini paylaştı.

İstinafın devreye girmesinden sonra yargılama sürelerinin de kısaldığına dikkati çeken Bozdağ, “Bütün rakamlar istinafın yargılama süreçlerini kısalttığını göstermektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Bozdağ, Adalet Bakanlığının bütçesinin 2002’de 808 milyon lira olduğunu, 2023’te ise kabul edilmesi halinde 75 milyarın üzerinde olduğunu dile getirdi. Bunun toplam bütçedeki payının 1,57 olduğunu söyleyen Bozdağ, “Biz bu bütçeyle inşallah adalet hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesi için Bakanlık olarak elimizden gelen gayret ve çabayı 2023’te göstereceğiz.” sözünü kullandı.

Bozdağ’ın akabinde yüksek mahkemeler ismine bütçe görüşmelerine katılan temsilciler de kurumları ismine sunum yaptı.

(Bitti)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu